Pasi atestare vehicul istoric / inscriere in club

1Iti faci cont pe site-ul Retromobil
2Completezi formularul atestare / inscriere club
3Primesti raspunsul in cont si pe e-mail

Eveniment

Raliul Memorial Giurgiu 1904

Raliu de regularitate, ultima etapa a CRRVI 2019, deschis tuturor categoriilor de vehicule istorice.


Raliul de Regularitate

MEMORIAL GIURGIU 1904 a XXI-a

28 septembrie 2019

 

REGULAMENT/PROGRAM

 

1. PROGRAM

Marti 18 septembrie 2019 ora 21.00 -  deschiderea înscrierilor

Joi 25 septembrie 2019 ora 21.00  -  închiderea înscrierilor

Sâmbata 28 septembrie 2019

 • 08.30-09.00   Control tehnic (Mall Vitan)
 • 09.15-09.30   Briefing
 • 10.00              Start
 • 13.00-14.00    Finish – Piata Centrala Giurgiu (La Ceas)
 • 16.00              Afisarea rezultatelor provizorii  - contestatii
 • 16.30              Afisarea rezultatelor finale
 • 16.45              Festivitatea de premiere

Programul poate suferi modificări în funcţie de necesităţile organizatorilor, situaţie în care participanţii vor fi informaţi din timp.

 

 

NOTĂ IMPORTANTĂ
Toate sporturile cu motor sunt potenţial periculoase. Este responsabilitatea participanţilor de a conduce vehiculul cu atenţie, cu respectarea legii şi în condiţii de siguranţă în orice moment. Retromobil Club România (RCR), Oficialii şi Arbitri Raliului nu pot fi traşi la răspundere pentru orice fel de prejudiciu cauzat de participanţi şi vehiculele lor, nici de către terţi, indiferent de ce prejudiciu şi de ce pierdere poate fi.

 

 

 

2. DESCRIEREA

 

"RALIUL MEMORIAL GIURGIU 1904 ediţia 21" este un eveniment organizat de RETROMOBIL CLUB ROMANIA, în data de 28 septembrie 2019. Acest raliu se va desfăşura în conformitate cu dispozițiile privind circulația pe drumurile publice ale Codului Rutier în vigoare și ale Regulamentului de aplicare al acestuia, cu regulamentul evenimentelor istorice ale FIVA, cu Regulamentul General al Campionatului de Raliuri de Regularitate pentru Vehiculele Istorice (C.R.R.V.I.) şi cu prezentul Regulament Particular.

Clasificarea evenimentului nu se bazează pe viteza maximă sau timpii cei mai scurţi, ci  pe respectarea de către fiecare echipaj a vitezei medii impuse. Viteza medie la eveniment nu va depăşi 50 km/oră pe drumuri naţionale şi judeţene sau 80km/oră pe autostrăzi şi drumuri închise circulaţiei.

Echipajele pot opta pentru participare in regim de raliu de regularitate (70 de echipaje, in ordinea  inscrierii) sau in regim de raid (20 echipaje traseu identic/liber ales, dar necronometrat), in ambele situatii taxa perceputa fiind aceeasi.

 

3. OFICIALII  RALIULUI 

 Oficialii RALIULUI MEMORIAL GIURGIU 1904 editia 2019 sunt:

 • Preşedinte: Radu M. Georgescu
 • Directorul Raliului: Gabriel Gordea                           
 • Control Tehnic: Serban Enache                     
 • Secretariat / Rezultate : Comisia de Evenimente RCR                                   

 

4.  TRASEUL  RALIULUI

4.1. Etapele însumate ale RALIULUI MEMORIAL GIURGIU 1904 editia 2019 măsoară aproximativ 130 km.

4.2. Toate punctele de control şi timpii ideali sunt indicate în Road Book şi pe Foaia de Parcurs. Toate distanţele sunt măsurate în kilometri.

4.3. Road Book-ul va fi transmis tuturor echipajelor în timpul Controlului Tehnic.

 

5.VEHICULE ELIGIBILE

5.1. Vehiculele participante la competiţie trebuie să fie în stare tehnică perfectă, să posede ITP şi RCA , să fie prezentate la start curate şi în condiţii de siguranţă.

5.2. În funcţie de anul de fabricaţie prevăzut de clasele F.I.V.A. prezentate în cele ce urmează, maşinile istorice participante se vor încadra în categorii corespunzatoare:

Cat. A (Ancester) – fabricat până la 31 decembrie 1904

Cat. B (Veteran) - fabricat între 1 ianuarie 1905 şi 31 decembrie 1918

Cat. C (Vintage) - fabricat între 1 ianuarie 1919 şi 31 decembrie 1930

Cat. D (Post Vintage) - fabricat între 1 ianuarie 1931 şi 31 decembrie 1945

Cat. E (Post War) - fabricat între 1 ianuarie 1946 şi 31 decembrie 1960

Cat. F  - fabricat intre 1 ianuarie 1961 şi 31 decembrie 1970

Cat. G – fabricat intre 1 ianuarie 1971 şi 31 dec 1980

Cat. H-fabricat intre 1 ianuarie 1981 şi limita de 30 de ani vechime

6. PARTICIPANŢII ELIGIBILI

 

6.1. Cererile de participare sunt evaluate de către Comitetul de Organizare. Pilotul trebuie să posede permis de conducere valabil pentru categoria din care face parte vehicului pe care-l conduce. Membrii echipajului care nu au permis de conducere valabil nu pot conduce pe parcursul raliului, încălcarea acestei prevederi legale fiind penalizată cu excluderea din competiţie.

6.2. În situația punerii la dispoziție de către participanți a unor date incomplete, eronate sau false, Comitetul de Organizare îşi rezervă dreptul de a refuza acele cereri de înscriere.

6.3. În vederea înscrierii, organizatorii solicită următoarele informaţii: date despre vehicului înscris (marca, modelul, anul de fabricaţie), date despre echipaj (nume/prenume pilot/copilot, varsta pilot/co-pilot, nume/prenume/vârstă alţi membri ai echipajului).

Aceste date sunt folosite exclusiv pentru stabilirea listelor de participare, a grilei de start si a clasamentului final, prelucrarea lor limitându-se la aceste scopuri; în cazul refuzului de furnizare de către persoana care solicită înscrierea, a datelor de mai sus, cererea de înscriere nu va putea fi procesată.

6.4. Doritorii pot opta pentru participare în regim de raliu de regularitate (70 echipaje, în ordinea strictă a înscrierii) sau în regim de raid (traseu identic, dar necronometrat, 20 echipaje, în ordinea strictă a inscrierii).

6.5.  Taxa de participare raliul/raid este de 150 de lei si se achita in cont cu mentiunea "RALIU" sau "RAID" (include participarea a doua persoane, taxa suplimentara este de 75 lei / adult si 5 lei/copil).

Taxa se achita in contul Retromobil Club Romania RO70 BRDE 445S V007 8238 4470 (ron) B.R.D.sucursala Triumf - va rugam sa precizati la obiectul platii – RALIU sau RAID.

De asemenea va rugam ca la primirea materialelor pentru Raliul Memorial Giurgiu 1904 sa aveti la dvs.copia chitantei/o.p.-ului cu care ati achitat taxa.

 •  

7. RECLAMA

Concurenţii trebuie să afişeze pe maşinile lor materialele de concurs/publicitare înmânate de către organizatori. Nu este permisă afişarea de reclame ale unor firme concurente cu partenerii oficiali ai asociaţiei/raliului, alte însemne cu caracter politic, religios sau obscen.

 

8. ECHIPAMENT VEHICULE. TINUTA PARTICIPANTI

8.1 Toate vehicule participante la eveniment în regim de raliu de regularitate sunt obligate sa aiba instalatia electrica pentru transponder conform Anexei 1 la prezentul regulament. Organizatorul nu are obligatia de a furniza concurentului instalatia electrica necesara, răspunderea pentru instalarea corectă a acesteia aparținând în exclusivitate acestuia.

8.2 Nu există nicio limitare pentru tinutele echipajelor, cu excepţia festivităţii de premiere unde participanţii trebuie să aibă o ţinută de gală/elegantă.

 

9.REGULI GENERALE

 

9.1. ETAPE

9.1.1. Startul Etapelor se dă din minut în minut conform Listei de Start  afişată de către organizatori.

9.1.2. Este interzisă prezentarea la start a concurenţilor înaintea timpului lor de start stabilit  prin Lista de Start. Intrarea la start în avans şi blocarea concurentului care are start la ora respectivă se penalizează cu 150 de puncte.

9.1.3. Ratarea startului pentru orice motiv se penalizează cu 150 de puncte. Concurenţii care au ratat startul unei Etape se pot prezenta la startul urmatoarei etape şi vor porni conform Listei de Start. 

9.1.4. Etapa se deschide cu 15 minute înaintea orei de start şi se inchide cu 15 minute după ora stabilită a plecării ultimei maşini.

 

9.2. CONTROALE  ORARE (CO) – intereseaza doar participantii in regim de raliu

9.2.1. Timpul oficial este afişat la Controlul Orar de plecare în etapă.

9.2.2. Arbitrul va marca ora de plecare/sosire pe Foaia de Parcurs sub semnatura sa. Nimic altceva nu trebuie să fie scris pe Foaia de Parcurs decât în spaţiul rezervat concurenţilor. Orice modificare adusă de către echipaj pe Foaia de Parcurs va fi penalizată cu 100 de puncte.

9.2.3.   Vehiculele nu pot intra în zona de control orar înainte de timpul lor ideal, în afară de situaţia în care este permisă sosirea în avans. Orice diferenţă între timpul ideal şi timpul realizat va fi penalizată cu 60 puncte pentru fiecare minut de avans sau întârziere.

9.2.4.  Întârzierea maximă admisa la oricare control în timp este de 15 minute, penalizarea va fi plafonata la valoarea de 150 puncte

9.2.5.  Ratarea unui punct de CO va fi penalizată cu 150 de puncte.

9.2.6.  Punctul de CO se deschide cu 15 minute înaintea orei calculate pentru sosirea primei maşini şi se închide cu 15 minute după ora stabilită (conform timpului ideal) pentru sosirea ultimei maşini.

 

9.3. TESTE DE REGULARITATE (TR)

9.3.1.Testele de Regularitate (TR) sunt efectuate ca parte din cursul normal al Raliului. Ca şi în restul concursului, echipele trebuie să adapteze viteza lor în conformitate cu indicaţiile rutiere. Dacă pe parcursul unui TR se găseşte un indicator rutier cu viteza mai mică decât cea impusă în TR, atunci echipajul trebuie să urmărească viteza indicată legal. Dacă în continuare există semn rutier de anulare a limitelor, viteza de TR revine la cea impusă de către organizator.  

9.3.2. Finişul TR este marcat de un panou de culoare roşie. Este interzisă oprirea între cele două panouri. Eventuala oprire se va penaliza cu 100 puncte.

9.3.3. Tipuri de start a TR va fi start pre-calculat (pre-timing start) sau Standing Start (cu Arbitru).

9.3.4. TR vor fi cronometrate la zecime de secundă. Fiecare zecime de secundă abatere de la timpul ideal va fi penalizată cu 0,1 punct, penalizarea maximă fiind de 150 de puncte.

9.3.5. Ratarea unui Test de Regularitate se penalizează cu 150 de puncte.

 

9.4. CONTROL DE TRECERE (CT)

9.4.1. Pe parcursul Raliului, pot fi punctele de Control de Trecere. În aceste puncte, participanţii sunt obligaţi să se oprească, iar arbitrii vor aplica pe Foaia de Parcurs o ştampilă la trecerea lor. Lipsa unei ştampile de CT se penalizează cu 20 de puncte.

9.4.2. Punctul de CT se deschide cu 15 minute înaintea timpului calculat pentru trecerea primei maşini şi se închide cu 15 după timpul calculat pentru trecerea ultimei maşini.

9.4.3. Aplicarea stampilelor din controlul de trecere în ordine greșită se penalizează cu 150 puncte.


10. ECHIPAJELE

10.1. Echipajele sunt formate dintr-un pilot şi un co-pilot şi pot avea un total de maxim 5 membri, dar nu mai mult decât numărul de locuri înscrise în talonul vehiculului. Întreaga responsabilitate legală aparţine pilotului. Copilotul va avea vârsta minim legală pentru a putea sta pe locul din față.

10.2. În cadrul Raliului MEMORIAL GIURGIU  ediţia a 21-a, septembrie 2019 se pot înscrie echipe. Fiecare echipă poate fi alcatuită de 3-5 echipaje, iar în clasamentul echipelor vor puncta cele 3 echipaje din echipă care au cele mai puţine puncte de penalizare. Pentru înscrierea echipei, organizatorul percepe o taxa de 150 LEI.

11.CONTESTAŢII

11.1. Toate contestaţiile trebuie depuse în scris şi predate cel mai târziu cu 15 minute după anunţarea rezultatelor la Directorul Raliului. Contestația va putea fi supusă deciziei Directorului Raliului și arbitrilor, cu condiția achitării în prealabil a unei taxe de 100 lei, taxa urmând a fi restituită în cazul în care contestația este admisă.

11.2. Contestaţiile vor fi analizate de Directorul Raliului şi Arbitri, iar decizia acestora este definitivă.

12. PREMII

 Premiile sunt prezentate mai jos:

- CLASIFICARE GENERALĂ -   locurile 1, 2, 3

- CLASIFICARE CLASE FIVA (A-H)  - locurile 1, 2, 3

- CLASIFICARE ECHIPE -  locurile 1, 2, 3

- TROFEUL DACIA-  locurile 1, 2, 3

- Premiul pentru cea mai veche maşină

- Premiul pentru maşina care a parcurs cea mai mare distanţă

- Premiul pentru masina cu cea mai mica cilindree

- Premiul pentru cel mai tânăr copilot

- Premiul pentru primul echipaj feminin 

 

13. REZUMAT  DE  PENALIZARI

1. Ratare start Etapa la minutul impus: 150 puncte

2. Intrare în Startul Etapei înaintea minutului impus şi/sau blocarea concurentului care are start în minutul respectiv: 150 puncte

3. Întârziere sau avans la Control Orar (CO): 60 puncte pe minut, maximum 150 puncte

4. Întârziere sau avans la Teste de Regularitate (TR): 1 punct per secundă, maximum 150 puncte

5. Lipsa ştampilei de la Control de Trecere (CT): 20 de puncte

6. Modificări pe foaia de parcurs: 100 puncte

7. Oprire pe parcursul unui Test de Regularitate (TR): 100 puncte

8. Ratare Test de Regularitate (TR): 150 puncte

9. Aplicarea stampilelor de Controlul de trecere (CT) în ordine greșită : 150 puncte

 

14. ALTE CLAUZE, ÎNSCRIERI ŞI INFORMAŢII 

Prezentul regulament se completează, acolo unde nu dispune, cu dispozițiile generale ale Regulamentului Campionatului de Raliuri de Regularitate pentru Vehiculele Istorice (C.R.R.V.I.).

 

Inscrierile se fac accesand pagina de internet https://retromobil.ro/eveniment/raliul-memorial-giurgiu-1904/inscriere

 

Pentru informatii suplimentare: 0726.110.893   Radu M. Georgescu

 

Vă aşteptăm cu drag!

Mult succes echipajelor participante !

 

 

Anexa 1 la Regulament

 

RALIU de REGULARITATE: Balize și transpondere

 

 

 

Acest eveniment va fi cronometrat cu ajutorului noului sistem de măsurare electronică, cu o precizie de zecime de secundă. Cronometrarea se va face prin balize ascunse pe tot parcursul în locuri secrete

 

Mică precizare: aceste balize nu emit nici un semnal (fie în infraroșu sau radio). Prin urmare, ele sunt perfect NEDETECTABILE! De asemenea, ele sunt foarte mici, astfel încât foarte puține șanse, de a le vedea. Acest lucru asigură un secret strict de cronometrare!

 

Pentru a vă identifica si inregistra atunci când va treceti pe langa balize, aveți nevoie de un transponder montat pe fereastra din dreapta-spate a autovehiculului. In cazurile excepționale în care acest lucru nu este posibil, solicitați ajutorul echipei organizatoare. Acest transponder va fi plasat, conectat și testat de echipa organizatoare.

Transponderul trebuie să fie alimentat de la bateria de 12 V a autovehiculului

 

Ce trebuie să se pregătiti înainte de raliu: O linie de alimentare cu 2 fire (masă și 12V). Această linie ar trebui să fie conectat după contact pentru a porni automat unitatea odata cu motorul și a se opri când motorul este oprit pentru a evita golirea bateriei. Consumul transponderului: 40 mA

 

STRICT INTERZIS conectarea liniei pe bricheta mașinii. Acest punct de alimentare nu asigură un contact permanent datorită vibrațiilor din mașină și este posibil să nu aveți timpi înregistrați de balize (prin urmare, penalizare maximă !!!!).

 

Linia de alimentare trebuie să fie completată de 2 terminale (papuci) mamă de 6mm latime, pentru a putea fi conectate corespunzător la transponder!

Conexiunea la cablaj trebuie să fie, de asemenea, făcută cu atenție pentru a se evita deconectarea în mers.

 

 Transpoder incorect alimentat = lipsă timp înregistrat = penalizare maximă!

Geamul pe care se va fi lipi transponderul, cu bandă dublu adezivă, trebuie sa fie curat (fără urme de grăsime) și perfect transparent

 

Acest transponder, va emite un semnal permanent, codat în infraroșu, spre marginea drumului. De aici, nevoia de a fi corect alimentat și să aibă un geam transparent

 

 

Succes în raliu! Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați organizatorul.

 • Locatie Giurgiu
 • Marci admise
 • Detalii marci Vehicule istorice atestate
 • Nr. echipaje admise 70
 • Cost echipaj standard (1 masina + 2 persoane) 150 RON
 • Start eveniment 28.09.2019 09:00
 • Sfarsit eveniment 28.09.2019 16:00
 • Cost / persoana suplimentara 75 RON

Autentificare

SUS