Pasi atestare vehicul istoric / inscriere in club

1Iti faci cont pe site-ul Retromobil
2Completezi formularul atestare / inscriere club
3Primesti raspunsul in cont si pe e-mail

Regulament Comisie de Disciplina

REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE A COMISIEI DE DISCIPLINA RETROMOBIL CLUB ROMANIA


Art. 1. - Comisia de disciplina are scop deliberativ, este independenta in exercitarea atributiilor si are competenta de a analiza faptele membrilor sesizate ca abateri disciplinare si de a propune modul de solutionare, prin individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizarii, dupa caz. Comisia de disciplina a Retromobil Club Romania raspunde pentru activitatea sa in fata Adunarii Generale a Clubului

Art. 2. - (1) Comisia de disciplina are in componenta 5 membri titulari, alesi  de catre Adunarea Generala a Clubului in conditiile Statutului.

 Art.3.-Comisia de disciplina se organizeaza dupa principiul conducerii colegiale cei cinci membrii conducand sesiunile de deliberare prin rotatie si indeplinind rolul de presedinte potrivit atributiilor prevazute de  HG 1344/2007 si cele din prezentul Regulament.
Art. 4.
- Comisia de disciplina inainteaza raportul de propunere a sanctiunii disciplinare aplicabile sau, dupa caz, raportul de clasare a catre Comitetul Director care va actiona in consecinta

Art. 5. - Activitatea comisiei de disciplina are la baza urmatoarele principii:
a) prezumtia de nevinovatie
b) garantarea dreptului la aparare

c) contradictorialitatea, conform caruia comisia de disciplina are obligatia de a asigura persoanelor aflate pe pozitii divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata comisia de disciplina;
d) proportionalitatea, conform caruia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa sa fie aplicata;
e) legalitatea sanctiunii, conform caruia comisia de disciplina nu poate propune decat sanctiunile disciplinare prevazute de Statut;
f) unicitatea sanctiunii, conform caruia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara;
g) celeritatea procedurii

h) obligativitatea opiniei, conform caruia fiecare membru al comisiei de disciplina are obligatia de a se pronunta pentru fiecare sesizare aflata pe rolul comisiei de disciplina.
(2) Comisia de disciplina isi desfasoara activitatea numai in baza unei sesizari, in limitele si raportat la obiectul acesteia

 (3) Competentele comisiei de disciplina se realizeaza prin exercitarea de catre membrii comisiilor a atributiilor care le revin, cu respectarea principiilor independentei, stabilitatii in cadrul comisiei, integritatii, obiectivitatii si impartialitatii in analizarea faptelor si luarea deciziilor.
(4) Refuzul unui membru al comisiei de disciplina de a-si exprima opinia sau abtinerea de la vot pe parcursul cercetarii administrative constituie abatere de la prezentul Statut si se supune dezbaterii Adunarii Generale

Art. 6.
Sesizarile trimise Comisiei de disciplina direct sau prin Secretariatul Retromobil Club se vor consemna intr-un registru special al Comisiei cu mentionarea datelor reclamantului si persoanei reclamate si continutul sesizarii. Pagina din Registru se constituie in fisa cazului si va avea o rubrica speciala privind rezultatul delibararii si hotararile Comisiei .Fisa sta la baza Comunicarii adresata Comitetului Director care este semnata de cei trei membri .

Art. 7.
– Etapele de lucru ale  Comisiei de disciplina :

a) efectueaza procedura de cercetare administrativa a faptei sesizate ca abatere disciplinara;
b) propune sanctiunea disciplinara aplicabila sau, dupa caz, propune clasarea sesizarii in  cu votul majoritatii membrilor comisiei;
c) propune mentinerea sau anularea sanctiunii disciplinare  in cazul in care aceasta a fost contestata. Contestatia cu privire la sanctiunea disciplinara aplicata se depune in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii sale.


Art. 8. - Presedintele comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale in cadrul sesiunii pentru care indeplineste functia de presedinte:
a) stabileste locul, data si ora sedintelor comisiei de disciplina;
b) conduce sedintele comisiei de disciplina;
c) coordoneaza activitatea comisiei de disciplina

d) reprezinta comisia de disciplina in fata organelor de conducere si membrilor clubului


Art. 9. - Comisia de disciplina poate fi sesizata de catre Comitetul Director sau oricare dintre membri Clubului care vizeaza incalcarea prevederilor Statutului . Sesizarea se inregistreaza in Registrul special al Comisiei si este luata in deliberare in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii.

Art. 10.
- (1) Sesizarea se formuleaza in scris si trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) numele, prenumele si adresa de mail a persoanei care a formulat sesizarea;
b) numele si prenumele membrului Clubului a carui fapta este sesizata ca abatere  de la Statut

c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizarii si data savarsirii acesteia;
d) prezentarea dovezilor pe care se sprijina sesizarea;
e) adresa de corespondenta, daca este alta decat cea prevazuta la lit. a);
f) data;
g) semnatura.
(2) Sesizarea se depune in termen de maximum 6 luni de la data savarsirii faptei cu exceptia cazurilor care vizeaza prejudicii financiare aduse clubului ca urmare a incalcarii statutului si care se pot sesiza in limita termenelor legale de prescriptie.

Art. 11
. In cadrul  sesiunii deliberative Comisia de disciplina:
(1) a) verifica respectarea termenului de depunere a sesizarii;
b) identifica obiectului sesizarii
c) verifica elementele constitutive ale sesizarii.
(2) Sesizarea se claseaza, intocmindu-se in acest sens un raport, daca:
a) nu a fost depusa in termenul prevazut
b) nu contine elementele constitutive prevazute mai sus  

(3) In situatia in care obiectul sesizarii nu se circumscrie sferei legale de competenta a comisiei de disciplina, aceasta va respinge sesizarea si va comunica in scris acest lucru reclamantului

(4) Daca exista mai multe sesizari cu acelasi obiect, impotriva aceluiasi persoane, acestea se conexeaza.


Art.12.- Procedura de cercetare si deliberare a sesizarii presupune in functie de obiectul sesizarii:
a) audierea persoanei care a formulat sesizarea si persoanei reclamate a  carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara, a altor persoane care pot oferi informatii cu privire la solutionarea cazului
b) administrarea probelor propuse de parti,

c) dezbaterea cazului.


Art. 13. – Sesiunile de deliberare si solutionare a sesizarilor se vor desfasura si daca persoanele implicate nu se prezinta la audieri in urma solicitarii Comisiei.Rezultatul audierii persoanelor implicate se consemneaza intr-un process verbal semnat de membri comisiei si persoana in cauza.


Art. 14
. - Dezbaterea cazului se face de catre comisia de disciplina pe baza:
a) proceselor-verbale de sedinta;
b) proceselor-verbale de audiere a persoanelor implicate
c) probelor administrate;


Art. 15. - (1) Comisia de disciplina poate sa propuna, in urma deliberarii cazului:
a) aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute de Statutul Retromobil Club;
b) clasarea sesizarii, atunci cand nu se confirma savarsirea unei abateri disciplinare.
(2) La individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile comisia de disciplina tine seama de:
a) cauzele care au determinat savarsirea abaterii disciplinare;
b) imprejurarile in care aceasta a fost savarsita;
c) gradul de vinovatie;
d) gravitatea si consecintele abaterii disciplinare;

Art. 16
. – Hotaririle  Comisiei de disciplina  se comunica in scris Comitetului director al Retromobil Club si  reclamantului .Sanctiunile se aplica de catre Comitetul Director al Clubului. Hotaririle sunt definitive si se pot contesta o singura data cf.art.7 din prezentul regulament. In situatia in care una dintre partile litigiului se considera nedreptatita de solutia propusa de Comisia de disciplina se poate adresa Adunarii generale .
Art.17.- 
Prezentul Regulament a fost adoptat in sedinta Comitetului Director din data de 21 mai 2014 si dupa validare de catre Adunarea Generala a Clubului devine anexa la statutul Retromobil Club Romania.

                                     

                                                         ******

                         

Nota

Prezentul regulament a fost aprobat de Comitetul Director al R.C.R. din data de 21 mai 2014 si supus validarii Adunarii Generale  Retromobil Club Romania din data de 29.03.2015.

 

Numarul de membri din care e compusa Comisia de Disciplina a fost modificat din 3 in 5 conform modificarii ulterioare aprobarii regulamentului a statutului R.C.R.

Regulamentul Comisiei de Disciplina a fost a fost intocmit de dl Nicolaie Mihaiescu.

Autentificare

SUS