Pasi atestare vehicul istoric / inscriere in club

1Iti faci cont pe site-ul Retromobil
2Completezi formularul atestare / inscriere club
3Primesti raspunsul in cont si pe e-mail

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU DONAȚII

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU DONAȚII

Persoanele care doresc să susțină promovarea și încurajarea conservării, restaurării și utilizării vehiculelor istorice în condiţii istorice și tehnice corecte, o pot face printr-o donație financiară (sau sub formă de bunuri ori servicii necesare activității) către Asociația Retromobil Club Romania (denumită în continuare RCR).

Toate donațiile vor fi folosite pentru susținerea proiectelor derulate de Retromobil Club Romania.

Termenii și condițiile de față reglementează relația dintre fiecare donator și Asociația Retromobil Club Romania.

În baza acestor termeni și condiții, RCR își rezervă dreptul de a accepta, refuza sau returna orice donație nedorită. Contribuțiile financiare vor fi acceptate sub forma unor donații singulare sau recurente făcute direct către RCR, conform următoarelor paragrafe.


1. ACORD

Prin contribuția financiară oferită, susținătorul RCR este de acord cu următoarele:


 • Donația este făcută Asociației Retromobil Club Romania definitiv și irevocabil, fără nicio condiție sau sarcină.
 • RCR își rezervă dreptul de a returna orice donație ori de câte ori consideră că există motive întemeiate pentru asta.
 • Donațiile vor fi folosite de către RCR pentru a susține proiectele proprii.RCR este singura entitate care decide cu privire la modalitatea concretă de utilizare a sumelor, bunurilor ori serviciilor donate.
 • Fiecare donație este supusă prevederilor din prezentul document (în continuare, ”Termeni și Condiții”), care vor reprezenta un acord legal obligatoriu între contributor/donator și Asociația Retromobil Club Romania.

2. TIPURILE DE DONAȚII

Persoanele fizice sau juridice pot susține financiar activitatea Asociației Retromobil Club Romania prin următoarele căi:

 • Donație singulară sau recurentă constând în transferul unor sume de bani către RCR prin transfer bancar direct în contul RCR  și/sau prin intermediul platformelor electronice (Braintree, Patreon, PayPal etc.).
 • Donație efectuată prin redirecționarea cotelor stabilite de lege din impozitul pe venit, în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal
 • Sponsorizare în baza unui contract de sponsorizare reglementat de Legea Sponsorizării (nr. 32/1994) sau în baza redirecționării cotei din impozitul pe profit/pe venitul microîntreprinderilor, conform prevederilor Codului Fiscal.


3. PLATA DONAȚIILOR RECURENTE

Prin acceptarea efectuării unei donații recurente, donatorul este de acord să plătească către RCR valoarea aleasă a donației, periodic, în fiecare lună calendaristică.

Valoarea donației recurente poate fi modificată din contul platformelor prin care a fost realizată (Braintree, Patreon, PayPal etc.).

Donatorul e de acord să pună la dispoziție detaliile corecte, complete și exacte pentru efectuarea unei plăți în momentul în care alege să facă o donație lunară recurentă.

Plata pentru donația recurentă se poate face prin card de credit sau card de debit iar suma recurentă va fi retrasă din cont în fiecare lună. Donația recurentă va continua doar până când aceasta va fi încheiată, în conformitate cu cele prevăzute în secțiunea 5 („Returnarea și anularea donațiilor”).


4. CONDIȚII

Donatorii persoane fizice trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani.

Valoarea totală maximă acceptată a unei singure donații (donație singulară) direct în contul Asociația Retromobil Club Romania, de la orice contributor, nu poate depăși suma de 5000€.

Limita menționată anterior nu se aplică și donațiilor realizate prin redirecționarea unei cote din impozitul pe venit sau sponsorizărilor efectuate prin intermediul contractelor de sponsorizare sau ca urmare a redirecționării impozitului pe profit/pe venitul microîntreprinderilor conform dispozițiilor Codului Fiscal

RCR nu va accepta donații de la persoane fizice asimilate persoanelor expuse public, așa cum sunt ele descrise în art. 3, alin. (1) și (2), din Legea nr 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative sau de la persoane juridice implicate direct sau indirect în activități politice.


5. ADMINISTRAREA DONAȚIILOR

Toate donațiile către RCR se vor face prin intermediul paginii „DONEAZĂ” de pe site-ul retromobil.ro, prin intermediul platformelor terțe care reprezintă RCR, sau prin transfer bancar în conturile RCR.

Donațiile către RCR ce vor fi procesate de către unul dintre furnizorii de plăți ai RCR vor fi păstrate de acesta până când vor fi transferate către contul bancar RCR.

Fiecare donație este identificată de un număr unic al furnizorului de plată (ID/ cod de tranzacție), poate fi rambursabilă individual și va fi procesată separat de către RCR.

Din momentul în care donația este procesată, RCR va fi beneficiarul legal, cu depline drepturi asupra valorii integrale a contribuției financiare. Donatorul nu are dreptul la restituirea contribuției în alte circumstanțe decât cele specificate în prezentele ”Termeni și condiții”.

Donatorul nu primește niciun beneficiu în schimbul contribuției sale financiare și nu are niciun drept să influențeze activitatea, misiunea, strategiile sau politicile RCR.


6. RETURNAREA ȘI ANULAREA DONAȚIILOR

RCR își rezervă dreptul de a returna orice donație de câte ori consideră necesar, inclusiv atunci când crede că acceptarea contribuției financiare ar intra în conflict cu misiunea, valorile sau interesele RCR sau când sursa contribuției sau intențiile donatorului ar putea afecta independența sau reputația RCR.

RCR își rezervă dreptul de a face toate verificările necesare pentru a determină că o astfel de cerere este legitimă, inclusiv de a cere donatarului informații și documente în acest sens. Rambursarea efectivă a plății va avea loc în termen de 14 zile de la momentul în care RCR consideră că decizia de rambursare este legitimă.

Orice donație refuzată va fi rambursată în contul din care a fost făcută plata.

Donatorul poate înceta plățile aferente unei donații recurente oricând printr-un mail către secretariat (at) retromobil.ro.

Dacă donația a fost făcută prin terțe platforme (Braintree, Patreon, PayPal etc.), plata recurentă se poate dezactiva din contul personal de pe platformele respective.

Încetarea plăților aferente unei donații recurente are loc doar pentru viitor, fără a afecta în vreun fel plățile deja efectuate și fără a exista obligația RCR de a rambursa sumele deja primite.


7. TRANSPARENȚA DONAȚIILOR

Asociația Retromobil Club Romania își rezervă dreptul de a:


 • Solicita numele complet și datele de contact ale donatorului.
 • Solicita donatorului orice alte informații pe care le consideră necesare sau de dorit pentru a determina proveniența contribuției.
 • Efectua orice alte investigații pentru a determina proveniența donației.
 • Dacă donatorul refuză să furnizeze orice informație solicitată de RCR în conformitate cu clauza 6 paragraf 2, RCR poate refuza și returna contribuția donatorului ori de câte ori dorește acest lucru.


8. PROTECȚIA DATELOR

Procesarea datele cu caracter personal rezultate în urma activității de strângere de donații se face în temeiul interesului legitim al RCR și se arhivează pe o perioadă de timp similară cu cea prevăzută de lege pentru arhivarea documentelor contabile.

Datele personale ale donatorilor (nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail) sunt informații confidențiale, pe care RCR le colectează și utilizează cu maximă responsabilitate, prin politici de protecție a datelor și prin implementarea acestor politici la nivelul întregii organizații.

Mai multe informații despre modul în care RCR gestionează datele dumneavoastră personale puteți găsi expuse separat în politica de confidențialitate RCR, aici: https://retromobil.ro/politica-gdpr


9. DEROGARE DE RĂSPUNDERE

Nici RCR, și nici o altă persoană afiliată, reprezentant, membru, angajat, agent, director sau contractant al RCR nu va răspunde pentru nicio pierdere suferită de un donator sau de o altă persoană, care rezultă din sau are legătură, în mod direct sau indirect, cu vreo donație, inclusiv pentru pierderea veniturilor, pierderea profitului, pierderea afacerii sau a beneficiilor nerealizate, pierderea de folosință, pierderea fondului comercial, pierderea de date, indiferent dacă astfel de pierderi sunt cauzate prin neexecutarea contractului, prin fapte ce atrag răspunderea civilă, sau în orice alt mod, cu excepția cazului în care exonerarea sau limitarea răspunderii nu este permisă de legislația aplicabilă.


10. DIVERSE

Dacă una dintre prevederile din ”Termeni și condiții” este considerată ca fiind invalidă, ilegală sau neaplicabilă de către autoritățile competente, din orice motiv, respectiva prevedere va fi eliminată sau limitată în măsură minimă, astfel încât celelalte dispoziții rămase din ”Termeni și condiții” să rămână în vigoare în întregime.

Prezentul document ”Termeni și condiții” constituie întregul acord încheiat între donator și RCR, în ceea ce privește contribuția financiară făcută.

Prevederile din ”Termeni și condiții” nu au scopul de a oferi vreun beneficiu contractual vreunei terțe persoane.

Acordul și orice obligații necontractuale care reies din acesta vor fi reglementate de legislația română în vigoare și vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor din România.


11. CONTACT

Dacă aveți vreo întrebare sau nemulțumire cu privire la donația dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați folosind oricare dintre datele de contact de mai jos:

Email: doneaza @ retromobil.ro – Telefon 0722.624.353

Autentificare

SUS